Veelgestelde vragen

 1. Wordt een behandeling terugbetaald?

  U ontvangt van het RIZIV een gedeeltelijke terugbetaling als u de behandeling laat voorschrijven door een bevoegd geneesheer. 

  Het gaat om specialisten in orthopedie, fysische geneeskunde, fysiotherapie, reumatologie, algemene heelkunde, pediatrie, neurologie, neuropsychiatrie, neurorevalidatie en functionele revalidatie of door ieder arts die vóór 1 januari 1986 het bewijs heeft overlegd van zijn bevoegdheid inzake podologie. Dit laatste is geen podoloog die aan voetverzorging doet maar een geneesheer. Podologische zolen worden niet terugbetaald door het RIZIV!

  Sommige gezondheidszorgen worden in België gedeeltelijk of volledig terugbetaald door je ziekenfonds. Maar let op: of en hoeveel je zelf moet bijleggen, hangt af van de zorgverlener die je kiest. Belangrijk hierbij is te weten of de zorgverlener geconventioneerd is of niet. Meer info vind je op deze pagina.

  Voor orthesen (orthopedische steunzolen, binnenschoenen, semi-orthopedische schoenen en orthopedische schoenen (diabetesschoenen) gelden specifieke regels, meer info over terugbetaling vind je op deze pagina.

  Therapeutisch elastische kousen worden onder bepaalde voorwaarden terugbetaald door de ziekteverzekering. Meer info hierover op deze pagina.

  Bepaalde accessoires die nuttig of noodzakelijk zijn, zijn meestal niet terugbetaalbaar. Voorbeelden hiervan zijn 'hoogwaardige sokken', adhesie lotions en viltverband. Dit geldt echter niet voor de kousaantrekhulp voor therapeutisch elastische kousen, die éénmalig terugbetaalbaar zijn. 

 2. Is een jaarlijkse screening aangewezen?

  Bij een vermoeden van diabetes kun je het best contact opnemen met je huisarts. Hij zal het suikergehalte in je bloed, de zogenaamde bloedsuikerspiegel, laten bepalen. Deze meting gebeurt met een bloedafname.

  Indien je tot een van onderstaande risicogroepen behoort, is het aangewezen om jaarlijks je bloedsuikerwaarden te laten bepalen:

  • je bent ouder dan 65 jaar; 
  • je had ooit zwangerschapsdiabetes; 
  • je had reeds eerder verhoogde bloedsuikerwaarden; 

  Afhankelijk van je leeftijd is een jaarlijkse screening ook aangewezen indien: 

  • je ooit bevallen bent van een baby van meer dan 4,5 kg; 
  • een van je ouders diabetes heeft; 
  • je BMI hoger is dan 25; 
  • je buikomtrek groter is dan 88 cm (als vrouw) of 102 cm (als man); 
  • je behandeld wordt voor hoge bloeddruk of corticosteroïden inneemt. 

  Bespreek dit met je huisarts als je denkt dat dit voor jou van toepassing is. Zo vermijdt u problemen. Of bent u er op zijn minst snel bij.

 3. Kan ik zelf mijn voeten inspecteren?

  Een diabetesvoet in een vroeg stadium kan je aan volgende symptomen herkennen:

  • minder gevoel in je voeten
  • koude voeten of tintelende voeten
  • een temperatuurverschil tussen twee voeten
  • eeltvorming
  • rode verkleuringen en zwelling van tenen of voeten (typisch voor een Charcot voet)
  • een moeilijk genezende wonde (dit is reeds een verregaander stadium) dikwijls op een plaats van de voet waar te veel druk is. Soms wordt dit vooraf gegaan door een blaar. 

  Bij dergelijke symptomen is het zeker aangewezen een specialist te raadplegen, al dan niet na doorverwijzing via je huisarts. In een voetkliniek kan je bijvoorbeeld een volledige screening van je voeten laten uitvoeren. 

  Ook indien u niet onmiddellijk één van de problemen herkent, is een preventief onderzoek aan te raden. Cijfers tonen immers aan dat ernstige voetproblemen bij diabetes patiënten zeker geen uitzondering zijn. In de meest erge gevallen kan dit zelfs leiden tot amputatie. Hier geldt dus zeker de gouden regel: voorkomen is beter dan genezen.

 4. Mag ik sporten met een diabetesvoet?

  Bewegen is heel belangrijk om  de doorbloeding van je lichaam te bevorderen en zo complicaties te voorkomen. Afhankelijk van de ernst van uw aandoening is het mogelijk om (tijdelijk) niet te opteren voor bepaalde sporten. Overleg met uw specialist – behandelende arts (chirurg) of voetkliniek welk type sport in uw specifiek geval mogelijk is en onder welke omstandigheden. 

  In elk geval is het ook hier zeker raadzaam om speciaal schoeisel en/of ondersteuning te gebruiken. Hierdoor zorgt u voor stabilisering, correctie, vermindering van pijn, drukverdeling en ontlasting van probleemzones ter hoogte van de enkel en voet.  Informeer hierover op voorhand bij een orthopedische schoentechnoloog, orthesist, bandagist.

   

  Een diabetes patiënt moet extra voorzichtig bij het beoefenen van sport, vraag advies bij een specialist en voorzie aangepast schoeisel indien nodig. Als diabetes patiënt is het belangrijk om in beweging te blijven, eventueel dankzij aangepaste schoenen. Contacteer een orthopedisch schoentechnoloog voor meer info.
 5. Wat is het verschil tussen een orthopedisch schoentechnoloog, een orthesist, een prothesist en een bandagist?

  Zowel een orthopedisch schoentechnoloog, orthesist, prothesist en/of een bandagist maken deel uit van het technisch-orthopedische team. 

  • De orthopedisch schoentechnoloog is gespecialiseerd in het behandelen van voet- en enkelproblemen. De diabetes patiënt wordt door hem geholpen door individuele hulpmiddelen zoals orthopedische steunzolen, therapeutische schoenen en orthopedische schoenen op maat. Deze zorgen voor stabilisering, correctie, vermindering van pijn, drukverdeling en ontlasting van probleemzones ter hoogte van de enkel en voet.
  • Een orthesist maakt orthesen. Dat zijn technische hulpmiddelen die de patiënt helpen om beter te functioneren, te bewegen of stabiel te blijven. Zij ontlasten, steunen of corrigeren de voet. Voorbeelden zijn extra zachte corrigerende of compenserende orthopedische steunzolen en therapeutische schoenen.
  • Een prothesist maakt prothesen: kunstmatige vervangingen van een (uitwendig) lichaamsdeel.
  • Een bandagist verstrekt ook orthopedische steunzolen. Hij levert ook compressie orthesen zoals therapeutische elastische kousen en armkousen die speciaal aangepast zijn voor diabetespatienten die aan lymfoedeem lijden. We vinden er ook sokken die niet drukken en naadloos zijn zodat ze de diabetesvoet niet kunnen kwetsen.
  Maatwerk door een orthesist
 6. Hoe werkt een voetkliniek?


  Ontstaan en werking van de multidisciplinaire diabetische voetkliniek

  Sinds 1987 bestaat er in ons land een diabetesconventie tussen het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) en verschillende centra voor de behandeling van diabetes.

  Deze centra moeten beschikken over een diabetesteam dat minstens uit een internist/diabetoloog, een diabeteseducator en een diëtist bestaat. Het centrum verschaft materiaal aan diabetici maar verbindt er zich ook toe de patiënten informatie te verstrekken en ze op te leiden, zowel wat de technische aspecten van de zelfcontrole betreft als over diabetes in het algemeen, voeding en het vermijden van verwikkelingen.

  Wat bieden de voetklinieken aan?

  Meer dan 10% van de bevolking heeft of krijgt diabetes. Eén op zes diabetici krijgt te maken met een voetwonde. Deze wonden kunnen evolueren tot een zeer ernstige toestand, met risico op amputatie. Het is de missie van de voetkliniek om deze voeten te redden en de patiënten op de been te houden. De behandeling van diabetesvoeten is heel complex en vereist grote deskundigheid en samenwerking tussen verschillende disciplines. Een voetkliniek biedt een uniek concept, waarbij deze disciplines gelijktijdig aanwezig zijn en samen efficiënt instaan voor de zorg van de patiënt. Ook uw huisarts zal betrokken worden bij de behandeling en de besluitvorming.

  De belangrijkste pijlers zijn naast een goede diabeteszorg, wondzorg, drukontlasting en eventuele revascularisatie en/of systemische antibioticatherapie. Toch is het zo dat 40 % van de patiënten een recidief vertoont en 13 % hervalt zelfs tijdens het eerste jaar op dezelfde plaats. Primordiaal zijn dan ook primaire en secundaire preventiemaatregelen met een goede voethygiëne, eventueel steunzolen of orthopedische schoenen. 

  Op deze pagina vindt u de  lijst van door het RIZIV erkende diabetische voetklinieken.

  Mulltidisciplinair team in een voetkliniek.

 7. Waar kan ik de opleiding prothesist, orthesist, bandagist of schoentechnoloog volgen?

  Diverse hogescholen bieden een bacheloropleiding orthopedie aan. Een overzicht vindt u hier.

  Daarnaast kan u ook in het secundair onderwijs al voor de richting orthopedie kiezen, enkele scholen met dit aanbod vindt u via deze link. Wanneer u aan de slag zou gaan na het secundair onderwijs kan u echter geen aanspraak maken op een erkenning bij het RIZIV.