Orthesen

Orthopedische steunzolen

Voorwaarden: de steunzolen moeten: 

 • voor een tussenkomst via uw mutualiteit is het noodzakelijk een voorschrift te bekomen bij een gespecialiseerde arts. Een voorschrift van uw huisarts telt niet voor tegemoetkoming via uw ziekenfonds.
 • voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria en vervaardigd zijn uit materiaal dat door het Riziv is voorgeschreven;
 • afgeleverd worden door een bandagist of orthopedist (ook een podoloog mag steunzolen afleveren, maar dan is geen tegemoetkoming mogelijk).

Enkel op maat gemaakte steunzolen komen in aanmerking voor terugbetaling. 

De verzekeringstegemoetkoming is alleen verschuldigd na instemming van de adviserend geneesheer.

Het gipsmateriaal gebruikt voor de afdruk, wordt afzonderlijk terugbetaald (0,57 euro per voet). 

Binnenschoenen of ondersteunende/stabiliserende voorzieningen bij een voeringschoen.

De binnenschoen moet perfect passen in een daarbij horende functionele loopschoen die qua model en kleur overeenstemt met de schoen voor de andere voet.

De terugbetalingsvoorwaarden zijn hetzelfde als de bijhorende schoen.

Semi-orthopedische schoenen

Voor semi-orthopedische schoenen hebt u altijd een voorschrift nodig van een geneesheer-specialist:

 • orthopedisch chirurgen
 • reumatologen
 • chirurgen
 • pediaters
 • neurologen
 • neuropsychiaters
 • specialisten in functionele revalidatie
 • specialisten in fysische geneeskunde

Opgelet! Uw voorschrift blijft maar twee maanden geldig.
Diabetespatiënten kunnen daar een voorschrift verkrijgen dat recht geeft op 1 paar semi-orthopedische schoenen per jaar.  

Orthopedische schoenen/Diabetesschoenen

Orthopedische schoenen worden enkel vergoed, wanneer ze zijn voorgeschreven, zowel voor de eerste aflevering als voor de vernieuwing door een geneesheer, specialist in de heelkunde, in de orthopedische heelkunde, in de neurochirurgie, in de fysische geneeskunde en de revalidatie, in de reumatologie, in de pediatrie, in de neurologie of in de neuropsychiatrie.

De verzekeringstegemoetkoming is alleen verschuldigd na instemming van de adviserend geneesheer.

Ongeacht uw leeftijd hebt u jaarlijks voor één paar diabetesschoenen recht op een tegemoetkoming van het ziekenfonds.