Diabetesvoetonderzoek door een huisarts

Bij een vermoeden van diabetes kun je het best contact opnemen met je huisarts. Hij zal het suikergehalte in je bloed, de zogenaamde bloedsuikerspiegel, laten bepalen. Deze meting gebeurt met een bloedafname.

Indien je tot een van onderstaande risicogroepen behoort, is het aangewezen om jaarlijks je bloedsuikerwaarden te laten bepalen:

  • je bent ouder dan 65 jaar; 
  • je had ooit zwangerschapsdiabetes; 
  • je had reeds eerder verhoogde bloedsuikerwaarden; 

Afhankelijk van je leeftijd is een jaarlijkse screening ook aangewezen indien: 

  • je ooit bevallen bent van een baby van meer dan 4,5 kg; 
  • een van je ouders diabetes heeft; 
  • je BMI hoger is dan 25; 
  • je buikomtrek groter is dan 88 cm (als vrouw) of 102 cm (als man); 
  • je behandeld wordt voor hoge bloeddruk of corticosteroïden inneemt. 

Bespreek dit met je huisarts als je denkt dat dit voor jou van toepassing is. Zo vermijdt u problemen. Of bent u er op zijn minst snel bij.

 

Test door middel van een monofilament Controle van de doorbloeding van de voeten