Een voetkliniek


Ontstaan en werking van de multidisciplinaire diabetische voetkliniek

Sinds 1987 bestaat er in ons land een diabetesconventie tussen het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) en verschillende centra voor de behandeling van diabetes.

Deze centra moeten beschikken over een diabetesteam dat minstens uit een internist/diabetoloog, een diabeteseducator en een diëtist bestaat. Het centrum verschaft materiaal aan diabetici maar verbindt er zich ook toe de patiënten informatie te verstrekken en ze op te leiden, zowel wat de technische aspecten van de zelfcontrole betreft als over diabetes in het algemeen, voeding en het vermijden van verwikkelingen.

Wat bieden de voetklinieken aan?

Meer dan 10% van de bevolking heeft of krijgt diabetes. Eén op zes diabetici krijgt te maken met een voetwonde. Deze wonden kunnen evolueren tot een zeer ernstige toestand, met risico op amputatie. Het is de missie van de voetkliniek om deze voeten te redden en de patiënten op de been te houden. De behandeling van diabetesvoeten is heel complex en vereist grote deskundigheid en samenwerking tussen verschillende disciplines. Een voetkliniek biedt een uniek concept, waarbij deze disciplines gelijktijdig aanwezig zijn en samen efficiënt instaan voor de zorg van de patiënt. Ook uw huisarts zal betrokken worden bij de behandeling en de besluitvorming.

De belangrijkste pijlers zijn naast een goede diabeteszorg, wondzorg, drukontlasting en eventuele revascularisatie en/of systemische antibioticatherapie. Toch is het zo dat 40 % van de patiënten een recidief vertoont en 13 % hervalt zelfs tijdens het eerste jaar op dezelfde plaats. Primordiaal zijn dan ook primaire en secundaire preventiemaatregelen met een goede voethygiëne, eventueel steunzolen of orthopedische schoenen. 

Op deze pagina vindt u de  lijst van door het RIZIV erkende diabetische voetklinieken.