Drukontlasting met orthesen

Hiervoor zijn verschillende methoden beschikbaar en de keuze voor een bepaalde methode wordt bepaald door de karakteristieken van de wonde, de expertise binnen de voetkliniek, de impact van de methode op de mobiliteit en de wensen en noden van de patiënt. De meest eenvoudige methode is bedrust, maar deze methode is uiteraard niet geschikt voor mensen met een actief leven. Er moet bij drukontlasting dus gezocht worden naar een goede balans tussen enerzijds behoud van een zekere mate van mobiliteit en anderzijds een hoge garantie op therapietrouw. 

85% van de aan diabetes gerelateerd amputaties beginnen met een wonde ter hoogte van de voet.

ORTHESEN

Orthesen zijn hulpmiddelen die aangewend worden om voet- en enkel problemen op een niet-chirurgische manier op te lossen.

Uit een studie van de Wetenschappelijke Stuurgroep IKED-Voet (Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij multidisciplinaire Diabetes Voetklinieken) blijkt dat in sommige voetklinieken tot 60% van de patiënten na de genezing van de wonde geen specifiek schoeisel voorgeschreven krijgt, hoewel dit een belangrijk element is in de preventie van nieuwe wonden.

Bij diabetes is bescherming van uw voeten van groot belang, om wondjes en ulcera te voorkomen kan het juiste schoeisel u helpen. Orthesen of braces zijn hulpmiddelen die uw gewrichten en spieren in de onderste ledematen kunnen ondersteunen, stabiliseren, corrigeren, ontlasten of immobiliseren.

Aangepast schoeisel en steunzolen die de druk op (bepaalde regio’s van) de voet verminderen, worden voorgeschreven aan patiënten met een hoog risico op voetwonden, met als doel nieuwe wonden te voorkomen. Het meest frequent worden semi-orthopedische schoenen met of zonder steunzolen en orthopedische schoenen voorgeschreven. Maar ook steunzolen voor confectieschoenen of binnenschoenen (voeringschoenen) behoren tot de mogelijkheid. Om actief te blijven kunnen er ook ontlastingsorthesen aangepast worden.