Instanties die instaan voor mogelijke terugbetaling

Ziekenfondsen

Sommige gezondheidszorgen worden in België gedeeltelijk of volledig terugbetaald door je ziekenfonds. Maar let op: of en hoeveel je zelf moet bijleggen, hangt af van de zorgverlener die je kiest.

Vertegenwoordigers van de zorgverleners, de ziekenfondsen en de overheid komen de tarieven voor gezondheidszorg overeen. Elke individuele zorgverlener kan de overeenkomst (‘conventie’) van zijn beroepsgroep aanvaarden, gedeeltelijk aanvaarden of niet aanvaarden. Als een zorgverlener de conventie aanvaardt, dan is hij geconventioneerd. Dat betekent dat hij de officiële tarieven respecteert en toepast. Zo niet, dan rekent hij mogelijk een supplement aan.

Hoe kan ik weten of een zorgverlener geconventioneerd is? Dankzij een zoekmotor op de website van het RIZIV kun je een zorgverlener zoeken en nagaan of hij al dan niet geconventioneerd is.

Deze terugbetaling verloopt via uw ziekenfonds.

Wat te doen?

  • Overhandig het voorschrift van de geneesheer-specialist aan de bandagist of orthopedist. 
  • Bezorg je ziekenfonds: 
    • het voor ontvangst getekende getuigschrift voor aflevering; 
    • het voorschrift van de geneesheer-specialist.

Meestal bieden ziekenfondsen – naast de verplichte verzekering voor geneeskundige zorg – voor een bijkomend bedrag ook aanvullende verzekeringen. De inhoud van deze verzekeringen verschilt per ziekenfonds en soms zelfs – binnen hetzelfde ziekenfonds – per regio. Om te weten voor welke diensten u een bijdrage betaalt, kunt u het best contact opnemen met uw ziekenfonds. Hieronder kan je een overzicht vinden van alle ziekenfondsen in België.

http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/andere-professionals/ziekenfonds/Paginas/contacteer-ziekenfondsen.aspx#.VwUm1rtJmpo

 

Privéverzekeringen

Voor een bijkomend bedrag kun u een privé verzekering afsluiten bij een privéverzekeringsmaatschappij.