Therapeutisch elastische kousen

Voorwaarden terugbetaling therapeutisch elastische kousen

Therapeutisch elastische kousen worden onder bepaalde voorwaarden terugbetaald door de ziekteverzekering.

  • De kous moet worden voorgeschreven door een arts.
  • Als het op maat gemaakt dient te worden, is bovendien de goedkeuring noodzakelijk van een adviserend geneesheer van het ziekenfonds.
  • Alleen kousen vanaf drukklasse 3 worden terugbetaald (vanaf klasse 2 voor kinderen).
  • U heeft recht op één beenkous per behandeld been om de zes maanden.