Behandeling van een diabetesvoet

Elke situatie is uniek, een behandeling dus ook, het is aan een gespecialiseerde arts, orthopedisch chirurg of een voetkliniek, om de juiste behandeling of aangepast schoeisel voor te schrijven.

De kans dat een diabetesvoet zal genezen, hangt natuurlijk af van de ernst van de aandoening en vooral hoe snel je voor een professionele behandeling kiest. Hou er in elk geval rekening mee dat een slechte bloedcirculatie, wat typisch is voor een diabetespatiënt, de behandeling en het genezingsproces vertraagt. Tot slot mag je het belang niet onderschatten van de juiste verzorging om problemen met diabetesvoet te voorkomen: keuze van (aangepaste) goed passende schoenen, dragen van de juiste kousen, ontlastende orthesen,…. 


Een diabetisch patiënt wordt bij voorkeur door een multidisciplinair team in een voetkliniek opgevolgd. Elk lid daarvan, waaronder de orthopedische schoentechnoloog en orthesist, heeft zijn unieke kennis en professionele opleiding om zijn steentje bij te dragen bij de behandeling. Patiënten kunnen binnen het kader van een behandelingsplan doorverwezen worden door middel van een geldig voorschrift op medische gronden, waarbij de patiënt de vrije keuze heeft wat betreft de verstrekker van de orthopedisch technische prestatie.

De voorgeschreven apparaten en hulpmiddelen kunnen van allerlei aard zijn (gaande van bandages, steunzolen, orthesen, rolstoelen tot prothesen) en van tijdelijke (pre- en post operatieve apparaten, therapie-ondersteunende hulpmiddelen) of permanente toepassing (functionele orthesen, prothesen, enz…)

De orthopedisch technoloog moet in staat zijn de geldigheid van het voorschrift na te gaan aan de hand van het erkenningsnummer van de arts. De samenwerkingsverbanden tussen arts en orthopedisch technoloog kunnen hetzij rechtstreeks verlopen, hetzij onrechtstreeks via een revalidatieteam.

De erkend orthopedisch technoloog zal evenwel samen met de andere teamleden bij voorkeur reeds participeren in de fase van de keuze van het apparaat en het formuleren van het voorschrift.