Hulpmiddelen voor een diabetesvoet

Een diabetisch patiënt wordt bij voorkeur opgevolgd door een multidisciplinair team in een voetkliniek.

Praktische aanbevelingen internationale Werkgroep Diabetische voeten 2015

Op het 7° Internationale Symposium over de Diabetische voet van 23-26 mei 2015 in Den Haag,  Nederland heeft de Internationale Werkgroep Diabetische voeten van drukontlasting het hoofdpunt gemaakt. Diabetische experten van over heel de wereld wezen op het belang van ontlasting van de diabetische voet om problemen te voorkomen, ze bespraken de nieuwste behandelingsmethodes en hebben hun praktische aanbevelingen geüpdatet. In de richtlijn preventie van voetproblemen is een belangrijk deel ingenomen voor het effect en nut van orthopedische schoeisel in het voorkomen van voetwonden bij diabetes. Op basis van goed uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek in de afgelopen jaren is er veel nieuwe kennis ontstaan over de rol van orthopedisch schoeisel en meer specifiek de rol van de drukontlasting, op het voorkomen van recidive plantaire voetwonden.

De richtlijnen zijn te vinden op de website van de Internationale Werkgroep Diabetische Link: http://iwgdf.org/guidelines/development-of-the-iwgdf-guidance-documents-2015/

De voorgeschreven apparaten en hulpmiddelen kunnen van allerlei aard zijn (gaande van bandages, steunzolen, orthesen, rolstoelen tot prothesen) en van tijdelijke (pre- en post operatieve apparaten, therapie-ondersteunende hulpmiddelen) of permanente toepassing (functionele orthesen, prothesen, enz…)